Informacje o aktualnej konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych stanowisk. Dzięki automatycznej analizie zmian konfiguracji oraz odczycie aktualnych parametrów możliwe jest powiadamianie administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.

Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz analiza zawartości dysków stanowisk umożliwia precyzyjną identyfikację zainstalowanego oprogramowania. Analiza zawartej w systemie bazie sygnatur oprogramowania dostarcza informacji na temat formy licencjonowania.

Zarządzanie legalnością oprogramowania

Agent ITM pozwala na zdalne połączenie z wybranym stanowiskiem w formie przejęcia pulpitu, operacji zdalnych oraz transferu plików. Funkcje te są dostępne również dla stanowisk znajdujących się poza siecią LAN. Administrator ma również możliwość zdalnej instalacji aplikacji.

Zdalne zarządzanie i automatyzacja

Główna strefa systemu umożliwiająca centralne zarządzanie zasobami IT. Wbudowany kreator umożliwia utworzenie dowolnego typu zasobu, opisanie go wymaganymi atrybutami oraz powiązanie z dowolnym innym obiektem.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie incydentem, problemem, bazą wiedzy oraz umowami SLA – to elementy strefy ServiceDesk, które pozwalają wdrożyć dobre praktyki ITIL.

ServiceDesk

Bezpieczną, wydajną i szyfrowaną komunikację wewnątrz organizacji umożliwia moduł Communicator. Użytkownicy otrzymują możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, połączeń audio-wideo oraz tworzenia konferencji.

Komunikator

Cykliczne skanowanie sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz urządzeń sieciowych. Analizowany jest również ruch sieciowy oraz powiązania pomiędzy urządzeniami - mapa sieci.

Skaner sieci

Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień czy zakup sprzętu.

Zarządzanie wnioskami i uprawnieniami

Odczyt informacji o aktywności pracowników. Pełny przegląd uruchamianych aplikacji oraz odwiedzanych stronach internetowych. Dane są prezentowane za pomocą przejrzystych zestawień oraz wykresów.

Monitoring użytkowników