Aktualna wiedza na temat posiadanych zasobów sprzętowych, przynależność do użytkowników oraz historia zakupów, to informacje, bez których sprawne zarządzanie majątkiem IT jest niemożliwe. Historycznie, podstawowe informacje zakupowe były przechowywane tylko w systemach księgowych. Rejestracja nowego sprzętu sprowadzała się do nadania numeru inwentaryzacyjnego i przypisania do struktury kosztów. Rozwój systemów ITSM pozwolił na połączenie procesu inwentaryzacji z automatycznym odczytem informacji z posiadanego sprzętu komputerowego.

 

ITManager - program do ewidencji sprzętu

System ITManager pozwala na zarządzanie zasobami sprzętowymi, przechowanie informacji dodatkowych oraz bieżącą analizę wykorzystania. Każdy obiekt posiada dedykowaną kartę właściwości zawierającą informację nt. lokalizacji, przypisanego użytkownika oraz dowolne atrybuty opisowe. Dzięki wbudowanemu repozytorium plików, do zasobu mogą zostać dołączone dokumenty zakupowe czy karty gwarancyjne. Oprogramowanie umożliwia tworzenie własnych typów zasobów (np. monitor, drukarka, telefon, UPS) oraz import danych inwentaryzacyjnych z zewnętrznych źródeł danych. Wszystkie operacje wydania i zwrotu zasobu są rejestrowane w systemie wraz z wygenerowaniem protokołów przekazania.

Iinwentaryzacja sprzętu - stanowiska komputerowe

Ewidencja sprzętu komputerowego w systemie ITManager

Automatyczna inwentaryzacja zasobów IT

Odczyt konfiguracji sprzętowej to podstawowe zadanie agenta ITM dla każdego zarejestrowanego stanowiska komputerowego. Skan sprzętowo-systemowy zawiera informacje o nazwie sieciowej stanowiska, numerze seryjnym, modelu oraz producencie. Dodatkowe atrybuty identyfikujące to aktualny adres IP oraz zalogowany użytkownik. Wbudowany skaner sieci dostarcza automatycznie informacji nt. aktywnych urządzeń sieciowych i pozwala na ewidencję sprzętu nie mającego zainstalowanego agenta systemu.

 

Inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych

Funkcjonalność inwentaryzacji sprzętu umożliwia również ewidencję materiałów eksploatacyjnych. Analiza wydań oraz dostęp do informacji o stanie ilościowym ułatwia kontrolę wydań materiałów do pracowników i minimalizuje ryzyko braku posiadania newralgicznych elementów.

Zdalna ewidencja sprzętu

Oprogramowanie ITManager umożliwia również na zdalną inwentaryzację posiadanego sprzętu. Dedykowana aplikacja mobilna pozwala na odczyt kodów kreskowych urządzeń i rejestrację w centralnej bazie zasobów. Obsługa obowiązkowego spisu z natury sprowadza się do wskazania osób odpowiedzialnych za proces inwentaryzacji oraz wygenerowania aktualnej listy wyposażenia. Dzięki synchronizacji danych z główną bazą sprzętu, aplikacja mobilna dostarcza informacji zakupowych oraz opisowych skanowanego sprzętu.

Inwentaryzacja oprogramowania

Ewidencja sprzętu komputerowego zawiera również często informacje nt. posiadanych licencji oprogramowania. Ma to związek z dostarczaniem przez producentów dedykowanych wersji aplikacji lub systemów operacyjnych razem ze specjalistycznymi urządzeniami (urządzenia medyczne, plotery, maszyny przemysłowe). W tym przypadku relacyjna baza danych umożliwia połączenie w zestaw urządzenia i oprogramowania.

Planowanie przeglądów serwisowych

Obsługa urządzeń ważnych dla funkcjonowania firmy wymaga planowania terminów przeglądów serwisowych. Za pomocą funkcji zarządzania zasobami dla ewidencji sprzętu możliwe jest wprowadzenie kolejnych terminów prac konserwacyjnych oraz związanych z nimi kosztami. Dodatkowo, karta urządzenia zawiera informacje na temat wykonanych napraw oraz wymienionych części.

Analiza kosztów

Zarządzanie zasobami IT za pomocą systemu ITSM to również bieżąca kontrola kosztów. Rejestracja oraz przegląd historii napraw pozwalają na eliminację urządzeń generujących największe obciążenia finansowe. Elementy wyposażenia (sprzęt, oprogramowanie itp.) mogą zostać przypisanego do wskazanego MPK (miejsca powstawania kosztów) i automatycznie przesłane do programu FK.

Korzyści ewidencji sprzętu komputerowego

Zarządzanie posiadanymi zasobami sprzętowymi w systemie ITSM to bieżąca kontrola stanu urządzeń w firmie. Dane dostarczane do aplikacji przez agenta zainstalowanego na stanowiskach komputerowych pracowników pozwalają monitorować wykorzystanie sprzętu oraz generować alerty w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Dostęp do zapisanych informacji dodatkowych to również możliwość wygenerowania dowolnych raportów konfiguracji sprzętu, typów posiadanych zasobów czy stanu materiałów eksploatacyjnych. Dzięki rejestrowaniu wszelkich zmian atrybutów sprzętu, wydań oraz zwrotów możliwy jest również przegląd historii wybranego zasobu czy stanu wyposażenia pracowników.


 

Ostatnie aktualności

19 paź 2021
webinar: Gotowi na cyberzagrożenia w sieci

Gotowi na cyberzagrożenia w sieci i na bezpieczne zarządzanie komputerami

Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed atakami złośliwego oprogramowania? Z jakich rozwiązań korzystać? Jak bezpiecznie poruszać się po sieci?
02 wrz 2021
Dodawanie zgłoszenia

System ServiceDesk

Ciągłość działania jednostek biznesowych oraz technicznych to największy priorytet dla każdej organizacji. Wiedza na temat aktualnych usterek, przerw w działaniu usług czy awarii urządzeń, pozwala efektywnie zarządzać procesem naprawy.
18 sie 2021
Blokada wybranych USB

Blokada portów USB

Nadzór urządzeń USB to jeden ze składników modułu Monitoringu Użytkowników systemu ITManager. Aplikacja pozwala na utworzenie listy zaufanych urządzeń klasy USB Storage (np. dyski zewnętrzne, pendrive) oraz określenia na których stanowiskach użytkowników będą aktywne.