WebinarOXARI-SGN System do obsługi sygnalistów
DemoOXARI-SGN System do obsługi sygnalistów
AutomatyzacjaOXARI-SGN System do obsługi sygnalistów

OXARI-SGN System do obsługi sygnalistów

Oxari-SGN to narzędzie zarządzające procesem rejestracji zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów. Każda firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników jest zobowiązana do zapewnienia anonimowego kanału informacyjnego.

Data dodania: 20/01/2022

Autor: Tomasz Fiałkowski

Oxari-SGN to narzędzie zarządzające procesem rejestracji zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów wykonywanych w ramach dyrektywy (UE) 2019/1937 z 23 października 2019r. Zgodnie z jej założeniami każda firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników jest zobowiązana do zapewnienia anonimowego kanału informacyjnego pozwalającego zgłosić dowolne naruszenie w obrębie działalności organizacji. Procedura wymusza również, aby sprawa była prowadzona w sposób przejrzysty i bezpieczny dla zgłaszającego.

 

 

Proces rejestracji naruszenia

 

Zgłoszenie naruszenia

 • zapoznanie z Regulaminem Zgłoszenia Naruszeń
 • rejestracja naruszenia poprzez anonimowy formularz (brak logowania użytkownika, generowanie indywidualnego tokenu dostępowego)

Przyjęcie zgłoszenia

 • zapis zgłoszenia w bezpiecznej bazie danych
 • ograniczenie dostępu do zgłoszenia dla wybranej grupy osób

Analiza

 • wstępna analiza zasadności zgłoszenia oraz ocena wpływu na organizację

Działania następcze

 • wdrożenie środków naprawczych według ustalonego planu działania
 • dokumentacja zdarzenia oraz zastosowanych środków

Zamknięcie

 • zamknięcie zgłoszenia wraz z przeniesieniem do archiwum

 

Korzyści wdrożenia systemu OXARI-SGN

 

 • Zgodność z dyrektywą UE oraz ISO

Spełnienie wymagań prawa unijnego oraz certyfikacji ISO37002 w zakresie rejestracji, obsługi oraz terminu zakończenia postępowania.

 • Anonimowość

Zapewnienie maksymalnej anonimowości sygnaliście poprzez wbudowane mechanizmy dostępu do informacji wrażliwych.

 • Bezpieczeństwo

Pełne bezpieczeństwo danych dzięki wewnętrznemu szyfrowaniu kluczowych informacji dotyczących naruszenia oraz komunikacja z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

 • Przejrzystość

Wsparcie dla sygnalisty w zakresie aktualnego stanu zgłoszenia (unikalny token dostępowy) oraz zapewnienie bezpiecznego kanału komunikacji (pytania, odpowiedzi, konsultacje z sygnalistą).

 • Oszczędność czasu

Krótki czas wdrożenia oraz uruchomienia produkcyjnego dzięki użyciu dedykowanych funkcji systemu.

 

Obsługa procedury naruszenia w systemie OXARI

 

Zdefiniowane role w systemie

Główny administrator systemu – osoba wyznaczona do tej roli, która odpowiada za stworzenie i edycję formularza zgłoszenia oraz zarządzanie rolami systemowym
Sygnalista – pracownik zgłaszający naruszenie w organizacji

Opiekun – dowolna osoba z organizacji dedykowana do obsługi procedury naruszenia

 

 

Rejestracja zgłoszenia

Rejestracja zgłoszenia przez użytkownika wewnętrznego może odbyć się na dwa sposoby:

 1. Zgłoszenie zalogowanego pracownika
 2. Zgłoszenie anonimowe

 

W przypadku zgłoszenia anonimowego pracownik na ekranie logowania do systemu OXARI-SGN ma do dyspozycji dedykowany formularz zgłoszenia. Zgłoszenie po rejestracji otrzymuje unikalny numer sprawy oraz generuje token dostępowy dla sygnalisty umożliwiający podgląd aktualnego statusu zgłoszenia. System automatycznie wysyła powiadomienie mailowe o nowym zgłoszeniu do wyznaczonych osób nadzorujących procedurę naruszeń.

Obsługa zgłoszenia – przyjęcie, analiza, działania

Opiekun jest jedyną osobą mającą dostęp do interfejsu systemu w zakresie zgłoszeń o charakterze „Sygnalisty”. W systemie OXARI znajduje się zbiór uprawnień do realizacji procesu rejestracji i obsługi naruszenia. Pozostali Administratorzy IT nie mają dostępu do tego obszaru konfiguracji oraz zakresu prezentowanych danych. Po rejestracji naruszenia Opiekun może dodawać komentarze, załączniki oraz zmieniać status. System pozwala także określić, które informacje są dostępne dla zgłaszającego (dostęp przez wygenerowany numer sprawy oraz token).

 

Możliwości implementacji

Składniki OXARI-SGN mogą zostać zainstalowane w infrastrukturze klienta lub dostępne za pośrednictwem usługi Cloud. Separacja narzędzia procesowego od własnych zasobów IT dodatkowo podnosi bezpieczeństwo Sygnalisty i wyklucza możliwość ingerencji oraz podglądu danych przez niepowołane osoby.

Formularz zgłoszenia dla sygnalisty

System OXARI posiada wbudowany formularz zgłoszenia zawierający predefiniowane atrybuty takie jak opis zgłoszenia oraz opcjonalny prywatny adres e-mail sygnalisty.
Administrator może edytować formularz w zakresie widocznych oraz wymaganych atrybutów.

 

Co ważne, wdrożenie prawidłowej polityki w zakresie „Sygnalisty” wymaga wyznaczenia i upoważnienia do konfiguracji systemu wybranej osoby/grupy osób (również w obrębie dostępu do bazy danych). Ograniczenie jest związane z bezpośrednim dostępem technicznym pracowników działu IT do infrastruktury przechowującej wrażliwe dane (bazy danych, kopie zapasowe, zasoby sieciowe).

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie.

Umów bezpłatną konsultację
Subtraction 15
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo