Wake On Lan - jak włączyć komputer przez sieć lokalną z konsoli ITManager?

 

Skorzystaj z funkcji Wake on LAN (WoL)

Konsola administracyjna systemu ITManger umożliwia wysłanie polecenia wybudzenia PC dla każdego zarejestrowanego agenta ITManager. Funkcję znajdziemy w zakładce Zdalne operacje/menu narzędziowe/Wyślij WakeOnLan. Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o dostępnych interfejsach sieciowych komputera (adres IP oraz MAC). Po wskazaniu docelowego interfejsu sieciowego, program ITManager wyśle rozkaz wybudzenia. Efekt działania możemy obserwować na liście zarejestrowanych agentów. Po chwili pojawi się na niej aktywny agent.

Co jest wymagane aby funkcja działała poprawnie?

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania funkcji jest odpowiednia konfiguracja w BIOS komputera. Zarówno płyta główna i karta sieciowa muszą wspierać "Wake on LAN". Opcja WoL musi być włączona w sekcji Power management. W przypadku pracy w podsieciach musimy odpowiednio skonfigurować router aby przepuścił tzw. Magic Packet. Działanie funkcji nie wymaga aktualnego adresu IP, często jest on przydzielany dynamicznie i nie jest głównym identyfikatorem urządzenia.

Obecnie większość komputerów posiada nowoczesny układ zasilania ATX pozwalający na sterowanie zasilaniem płyty głównej.

 

Wake Up Magic Packet

To specjalny pakiet sieciowy zawierający m.in adres MAC docelowego interfejsu sieciowego komputera (powtórzony 6 razy). Pakiet jest domyślnie wysyłany na port 7 lub 9 do wskazanych urządzeń w sieci i działa z wykorzystaniem protokołu UDP/IPX.

 

Technologia Intel vPro/iAMT

W przypadku posiadania komputerów wspierających technologię Intel vPro/iAMT (chipset) mamy do dyspozycji dodatkowe funkcje zdalne (pakiety sterujące). Podobnie jak w przypadku wake up on lan wymagana jest konfiguracja BIOS (użytkownik i hasło vPro).

 

Główne funkcje vPro

  • uruchomienie PC do poziomu BIOS (system operacyjny nie jest załadowany)
  • uruchomienie/restart/wyłączenie PC
  • odczyt informacji na temat stanu zasilania
  • zdalny pulpit (wsparcie sprzętowe KVM, w konsoli ITManager "widzi" uruchamiający się komputer
  • przekierowanie bootowania na dowolny napęd zdalny (IDER)
  • SerialOverLan (SOL)

 

Polecenie WOL to jedna z funkcji zawartych w module Automatyzacji systemu ITManager.
Najczęściej spotykane użycie to automatyczne włączenie stanowiska komputerowego przez zadanie zdalnej instalacji aplikacji.

 

Materiały powiązane:

Moduł Zdalne Zarządzanie i Automatyzacja
Moduł Automatyzacji wersja LITE (bezpłatny)

Ostatnie aktualności

27 lip 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego korzysta z ITManagera

Jednym z wymogów, które miał spełnić nowy system ITSM, było zapewnienie automatycznego odczytu informacji na temat posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji. Istotne było również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej zdalnej pomocy pracownikom Urzędu.
15 lip 2021
Skaner sieci LAN

Skaner sieci LAN

Niedostępność lub awaria krytycznych elementów infrastruktury sieciowej uniemożliwia działanie procesów logicznych i często prowadzi do przestojów produkcyjnych. Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie profesjonalnego skanera sieci zintegrowanego z firmowym systemem ITSM.
08 lip 2021
Amic Energy

Nowe Case Study: Wdrożenie systemu ITManager w AMIC Energy

Podczas wdrożenia i użytkowania systemu ITSM największym wyzwaniem dla środowisk rozproszonych jest zapewnienie niezawodności działania i dostępności. Jakie możliwości zyskał nasz klient AMIC Energy po wdrożeniu systemu ITManager? Jakie funkcje usprawniają codzienną pracę zespołowi IT?