Zdalna instalacja aplikacji w sesji użytkownika

 

Moduł automatyzacji w systemie ITManager pozwala na instalację wybranej aplikacji w sesji użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności wymuszenia akcji (np. akceptacja umowy, potwierdzenie procesu instalacji) dla aplikacji niepozwalających na instalację w trybie cichym. Dodatkowo, użytkownicy najczęściej nie posiadają również praw administracyjnych do instalowania/aktualizacji aplikacji, co uniemożliwia uruchomienie dostarczonego pliku instalacyjnego (np. poprzez zasób sieciowy, link do pobrania).

 

Opis instalacji na koncie użytkownika na przykładzie aplikacji Optima (Comarch)

Podczas konsultacji technicznych z Działem wsparcia systemu ITManager został nam przedstawiony problem instalacji aplikacji Optima. Klient wskazał problem braku uprawnień do instalacji przez użytkownika końcowego oraz specyficzne zachowanie instalatora.

Instalator aplikacji Optima (ComarchERPOptima2021120799.exe) jest dostarczony w formie pliku .exe, zbudowanym przy użyciu oprogramowania InstallAware. Składniki pakietu są wypakowywane do folderu tymczasowego. W przypadku użycia InstallAware możliwe jest wykorzystanie opcji cichej instalacji (parametr /s), więc teoretycznie samo użycie przełącznika /s pozwoliłoby automatycznie zainstalować aplikację.

Przygotowanie i uruchomienie w ten sposób zadania instalacji (domyślnie na koncie system) powoduje wygenerowanie błędu (C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop nie istnieje).

Po naciśnięciu OK, instalator kontynuuje pracę i aplikacja zostaje zainstalowana. Problemem pozostaje komunikat o niedostępnej lokalizacji, który należy potwierdzić od strony użytkownika. Jeśli zadanie zostanie wykonane w sesji użytkownika (nie systemowej), to komunikat pojawi się i użytkownik będzie miał możliwość potwierdzenia procesu instalacji.

Utworzone zadania oraz polisy w module automatyzacji systemu ITManager są domyślnie uruchamiane na koncie SYSTEM. Administrator ma jednak możliwość, podczas edycji szablonu, wybór opcji „Zadanie uruchamiane w sesji zalogowanego użytkownika”. Pozwoli to na naciśnięcie przycisku OK i dokończyć pracę instalatorowi.


Konfiguracja zadania/polisy instalacji

Podczas tworzenia nowego szablonu zadania określamy nazwę, opis procesu oraz zaznaczamy opcję „Zadanie uruchamiane w sesji zalogowanego użytkownika”.

 

 

Następnie dodajemy akcję „Dystrybucja i uruchomienie aplikacji EXE”. Wskazujemy plik źródłowy (ComarchERPOptima2021120799.exe) oraz dodajemy argument „/s” (bez cudzysłowów).

 

 

Finalnie szablon zadania powinien składać się z jednej akcji uruchamianej na koncie użytkownika.

Podsumowanie

Funkcjonalności zawarte w module automatyzacji systemu ITManager pozwalają na instalację dowolnych aplikacji w sesji użytkownika. W przypadku, gdy instalator nie posiada trybu cichej instalacji (przeważnie pliki exe, instalatory z GUI) możliwe jest uruchomienie instalatora z prawami administracyjnymi i pozwolenie, aby użytkownik zatwierdził poszczególne etapy instalacji.

 

Automatyczna instalacja aplikacji może również zostać uwarunkowana spełnieniem wybranych wymagań sprzętowo-systemowych. Moduł automatyzacji pozwala na zdefiniowanie własnych grup dynamicznych określających np. „wykaz stanowisk z wersją wybranej aplikacji mniejszą niż”. Opisany proces instalacji aplikacji Optima mógłby zostać zawężony tylko do stanowisk spełniających powyższe kryterium.

 

Zakres funkcjonalny modułu automatyzacji

  • kreator zadań oraz polis instalacyjnych
  • wirtualne grupy stanowisk
  • uruchamianie plików wsadowych
  • uruchamianie skryptów PS
  • odczyt statusu wykonania skryptów
  • odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
  • dystrybucja plików oraz folderów

Ostatnie aktualności

27 lip 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego korzysta z ITManagera

Jednym z wymogów, które miał spełnić nowy system ITSM, było zapewnienie automatycznego odczytu informacji na temat posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji. Istotne było również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej zdalnej pomocy pracownikom Urzędu.
15 lip 2021
Skaner sieci LAN

Skaner sieci LAN

Niedostępność lub awaria krytycznych elementów infrastruktury sieciowej uniemożliwia działanie procesów logicznych i często prowadzi do przestojów produkcyjnych. Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie profesjonalnego skanera sieci zintegrowanego z firmowym systemem ITSM.
08 lip 2021
Amic Energy

Nowe Case Study: Wdrożenie systemu ITManager w AMIC Energy

Podczas wdrożenia i użytkowania systemu ITSM największym wyzwaniem dla środowisk rozproszonych jest zapewnienie niezawodności działania i dostępności. Jakie możliwości zyskał nasz klient AMIC Energy po wdrożeniu systemu ITManager? Jakie funkcje usprawniają codzienną pracę zespołowi IT?