Zdalna instalacja oprogramowania - jak zrobić to szybko i skutecznie?

 

Rozwój współczesnych systemów do zarządzania infrastrukturą IT w coraz większym stopniu ułatwia planowanie i realizację codziennych zadań działów IT. Jednym z najczęstszych i najstarszych zagadnień jest możliwość zdalnej instalacji oraz aktualizacji aplikacji na komputerach użytkowników. Z założenia proces ten powinien przebiegać całkowicie automatycznie i bez aktywnego udziału użytkownika końcowego.

 

Automatyczna instalacja oprogramowania - jak wyglądała do tej pory?

Do niedawana najpopularniejszą metodą realizacji ww. założeń było wdrożenie usługi katalogowej (Active Directory) wraz z zarządzaniem pakietami MSI poprzez funkcjonalność zasad grupy (Group Polisy Objects - GPO). Rozwiązanie to zyskało szereg zwolenników, jednak poprzez swoje ograniczenia funkcjonalne oraz licencyjne, z biegiem lat zostało zastąpione rozwiązaniami firm specjalizujących się w tematyce zarządzania procesem instalacji.

Zarządzanie instalacją aplikacji w systemie ITManager czyli jak to zrobić szybciej i skuteczniej?

Konsola administracyjna systemu ITManager udostępnia aktywną listę zarejestrowanych stanowisk komputerowych. Agent rezydujący w systemie Windows automatycznie pobiera informacje na temat nowych programów do instalacji lub aktualizacji. Proces dystrybucji oprogramowania na komputerach jest realizowany za pomocą modułu automatyzacji pozwalającego na dowolne ukierunkowanie pakietów instalacyjnych (plik msi, plik exe). Odbiorcami zadań oraz polis instalacyjnych mogą być wybrane jednostki organizacyjne, grupy wirtualne lub wskazane komputery. Funkcjonalność zdalnej dystrybucji oprogramowania przez agenta ITM w żaden sposób nie wymaga podłączenia komputera do domeny oraz dostępności w sieci folderu instalacyjnego.

Przebieg procesu instalacji jest na bieżąco raportowany w celu analizy dystrybucji aplikacji. Administrator za pomocą konsoli zarządzającej ma wgląd do szczegółowych danych na temat przebiegu procesu instalacji. Komputer użytkownika automatycznie rozpoczyna instalację oprogramowania i przesyła szczegółowe dane zwrotne. Składniki pakietów instalacyjnych (pliki, foldery) są dodatkowo szyfrowane i walidowane. Utworzenie nowego zadania dla wybranej jednostki organizacyjnej ułatwia dedykowany kreator prowadzący użytkownika krok po kroku przez proces instalacji na komputerze.

Do najważniejszych korzyści instalacji oprogramowania przez Agenta ITM należą:

  • dynamiczny wybór docelowych grup stanowisk
  • natychmiastowa zdalna instalacja pakietów instalacyjnych
  • dystrybucja plików oraz folderów
  • szczegółowa analiza przebiegu instalacji
  • kreator zadań oraz polis wraz z harmonogramem pracy
  • dostęp do sesji systemowej oraz sesji użytkownika (Windows)

Usprawnienie pracy zdalnej dowolnej jednostki organizacyjnej

Zdalna instalacja oprogramowania to również możliwość pomocy użytkowników pracujących zdalnie. Agent ITM zainstalowany na komputerze użytkownika pozwala zdalnie zarządzać stanowiskami pracującymi poza siecią LAN organizacji. W odróżnieniu od domeny nie jest wymagana obecność komputera w sieci firmowej, nie jest również wymagany VPN. Jedyny wymóg to publiczna dostępność serwera komunikacyjnego systemu ITManager (adres IP lub nazwa DNS). Każdy aktywny agent to możliwość automatycznej instalacji, wykonywania skryptów oraz dystrybucji plików dla użytkowników pracujących zdalnie (home office). Za pomocą agenta rezydującego na komputerze użytkownika, administrator ma również dostęp do danych sprzętowych oraz informacji na temat zainstalowanego oprogramowania.

 

 

Więcej na ten temat:

Moduł Zdalne Zarządzanie i Automatyzacja
Moduł Automatyzacji wersja LITE (bezpłatny)

Ostatnie aktualności

15 kwi 2021
Audyt legalności oprogramowania

Audyt oprogramowania - jeden z najważniejszych procesów realizowanych przez dział IT firmy

Kontrola i audyt legalności oprogramowania to jeden z najważniejszych procesów realizowanych przez dział IT firmy. Aktualna wiedza o zainstalowanych aplikacjach oraz posiadanych licencjach pozwala uniknąć prawnych konsekwencji w wyniku wykrycia nieprawidłowości
06 kwi 2021
Zdalna instalacja aplikacji w sesji użytkownika

Zdalna instalacja aplikacji w sesji użytkownika na przykładzie Optima

Moduł automatyzacji w systemie ITManager pozwala na instalację wybranej aplikacji w sesji użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności wymuszenia akcji (np. akceptacja umowy, potwierdzenie procesu instalacji) dla aplikacji niepozwalających na instalację w trybie cichym.
12 mar 2021
Ewidencja sprzętu komputerowego

Ewidencja sprzętu komputerowego

System ITManager pozwala na zarządzanie zasobami sprzętowymi, przechowanie informacji dodatkowych oraz bieżącą analizę wykorzystania. Każdy obiekt posiada dedykowaną kartę właściwości zawierającą informację na temat lokalizacji, przypisanego użytkownika oraz dowolne atrybuty opisowe.