ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU W JEDNEJ Z POLSKICH FIRM Z BRANŻY FMCG

 

WYZWANIE

W lutym 2018 roku stanęliśmy przed zadaniem wymiany systemu centralnego zarządzania zasobami IT u jednego z czołowych producentów oraz dystrybutorów żywności w Polsce. Dział IT zarządza środowiskiem liczącym ponad 1500 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w centrali spółki jak również w kilkunastu oddziałach na terenie kraju. Celem projektu była wymiana rozwiązania opartego na darmowym OCS Inventory wraz z dodatkiem GLPI na komercyjne rozwiązanie

 

Poprzedni system przestał spełniać rosnące wymagania Działu IT.

 

TRAFNA DECYZJA

Klient po weryfikacji rynkowych możliwości finalnie zdecydował się na zakup systemu ITManager

Czynności wynikające z podpisanej Umowy tj. 
 

 • dostawa bezterminowych licencji
 • wdrożenie i konfigurację systemu
 • szkolenia dla zespołu IT oraz wybranych pracowników


Standardowo realizację rozpoczęliśmy od konsultacji związanych z pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to: 
 

 • migracja danych inwentaryzacyjnych (zasoby IT)
 • migracja danych związanych z historycznymi zgłoszeniami w systemie helpdesk oraz katalogiem usług / drzewem kategorii
 • uruchomienie funkcjonalności związanej z zarządzaniem legalnością oprogramowania
 • uruchomienie portalu HelpDesk do systemowego kontaktu z użytkownikami – obsługa incydentów
 • uruchomienie modułu zdalnego zarządzania stanowiskiem (zdalny pulpit, zdalna instalacja oprogramowania)
 • uruchomienie procesu związanego z wymaganiami RODO/GDPR w zakresie systemowego podejścia do obsługi wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych
 • uruchomienie monitoringu sieci i infrastruktury IT
 • dostosowanie developerskie systemu w zakresie wymaganych funkcjonalności oraz raportów

 

 

REALIZACJA WDROŻENIA

Realizacja procesu wdrożenia została zaplanowana na 5 dni roboczych w okresie jednego miesiąca. Pierwszym etapem prac była instalacja oraz konfiguracja pracy systemu według ustalonego z klientem scenariusza. Skaner sieci pozwolił na identyfikację urządzeń IP (w tym komputerów) w wyznaczonych podsieciach, co pozwoliło na sprawną dystrybucję paczki „msi” z agentem systemu. Już na tym etapie, po zaledwie kilku godzinach, w konsoli systemu zrejestrowało się ponad 600 stanowisk komputerowych gotowych do pełnego zarządzania

Kolejnym etapem prac była migracja danych inwetaryzacyjnych z poprzedniego rozwiązania. Odbyła się ona z wykorzystaniem dostarczonego wraz systemem ITManager mechanizmu importującego dane. 

Po zakończeniu prac związanych z konfiguracją pracy systemu, dystrybucją agenta oraz migracją danych przystąpiliśmy do konfiguracji modułu HelpDesk oraz zamodelowania wymaganych przez klienta obiegów oraz wniosków (w tym wniosku o nadanie uprawnień). 

Na ostatni etap prac wdrożeniowych w harmonogramie wdrożenia przewidziane zostało uruchomienie modułu zarządzania legalnością oprogramowania. W okresie wdrożenia zostały również wykonane modernizacje developerskie systemu, uwzględniające rozbudowę kilku funkcji zdalnego zarządzania oraz modułu raportowego.

Zakończeniem realizacji kontraktu było dwudniowe certyfikowane szkolenie dla zespołu IT, zarówno dla administratorów pracujących w centrali jak również w oddziałach spółki.

WYKORZYSTANE MODUŁY

#AssetManagement 
#LicenseManagement 
#RemoteAccess 
#HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

1 miesiąc

Pozostałe

Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Infrastruktura informatyczna sektora publicznego należy do największej i najszybciej rozwijającej się gałęzi inwestycji państwowych w ostatnich latach. W celu usprawnienia wymiany informacji i ujednolicenia używanych systemów, zespół IT Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej podjął decyzję o modernizacji posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT.

Urząd miasta gotowy na RODO

Zrealizowaliśmy projekt w kolejnej jednostce samorządowej. Główne wymagania Klienta obejmowały inwentaryzację sprzętu, legalność oprogramowania oraz wdrożenie systemu HelpDesk. Dodatkowo, zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO, został uruchomiomiony ITM Access Management...