ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT W KOLEJNEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

 

CEL DO ZREALIZOWANIA

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje związane z pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to: 
 

  • szybka inwentaryzacja sprzętu, za który odpowiada dział IT
  • legalność oprogramowania, zarządzanie licencjami
  • wymiana stosowanego przez klienta rozwiązania VNC do pracy zdalnej na odpowiednio zabezpieczony system
  • uruchomienie portalu HelpDesk do systemowego kontaktu z użytkownikami – obsługa incydentów
  • uruchomienie procesu związanego z wymaganiami RODO/GDPR w zakresie systemowego podejścia do obsługi wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych.

 

ELEMENTY WDROŻENIA

 

  • dostawa bezterminowych licencji
  • wdrożenie i konfiguracje systemu
  • uruchomienie modułu Access Management wspierającego wypełnienie regulacji GDPR
  • szkolenia dla zespołu IT oraz wybranych pracowników

 

REALIZACJA PROCESU WDROŻENIA

Proces realizacji rozpoczęliśmy od konfiguracji pracy agentów systemu (m.in. cykle skanowań Hardware / Software, polityki pracy zdalnych pulpitów) oraz konfiguracji głównych funkcji. Instalacja pierwszej grupy agentów została wykonana z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu ITManager’a. Prawidłowe zakończenie pierwszej fazy instalacji umożliwiło dystrybucję pakietu instalacyjnego z agentem systemu na pozostałe komputery – tutaj wykorzystane zostało Active Directory klienta (GPO). Systemowa identyfikacja oprogramowania pozwoliła już po pierwszym dniu wdrożenia przedstawić raport z oprogramowaniem znajdującym się na stanowiskach komputerowych. Na tym etapie prac wdrożeniowych zespół zarządzający oprogramowaniem w Urzędzie został przeszkolony z zakresu prawidłowego wykorzystania narzędzia. 

Aktywacja modułu HelpDesk z domyślną konfiguracją pracy pozwoliła błyskawicznie poinformować użytkowników o nowym kanale komunikacji z Działem IT. Pod koniec pierwszego tygodnia pracy zostało zarejestrowanych ponad 200 nowych zgłoszeń (ticket’ów). W procesie uruchomienia portalu HelpDesk został również wdrożony mechanizm zdalnej pracy ze stanowiskami komputerowymi tj. m.in bezpieczny zdalny pulpit, zdalna instalacja oprogramowania, zdalne skrypty

Finalnym etapem prac wdrożeniowych było zamodelowanie obiegu wniosku o nadanie uprawnień do zdefiniowanych przez klienta systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa danych (ABI) konsultacyjnie uczestniczył w procesie modelowania obiegów co znacznie przyspieszył uruchomienie produkcyjne systemu w tym zakresie. 

Po zakończeniu prac wdrożeniowych, zespół IT jak również wskazani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni z zakresu produkcyjnej pracy z systemem ITManager. Całość projektu zakończyła się w styczniu w zakładanych ramach czasowych.

 

WYKORZYSTANE MODUŁY

#AssetManagement 
#LicenseManagement 
#RemoteAccess 
#HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

1 miesiąc

Pozostałe

Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Infrastruktura informatyczna sektora publicznego należy do największej i najszybciej rozwijającej się gałęzi inwestycji państwowych w ostatnich latach. W celu usprawnienia wymiany informacji i ujednolicenia używanych systemów, zespół IT Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej podjął decyzję o modernizacji posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT.

Profesjonalne narzędzie dla działu IT

W lutym 2018 roku stanęliśmy przed zadaniem wymiany systemu centralnego zarządzania zasobami IT u jednego z czołowych producentów oraz dystrybutorów żywności w Polsce. Dział IT zarządza środowiskiem liczącym ponad 1500 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w centrali spółki jak również w kilkunastu oddziałach na terenie kraju. Celem projektu była wymiana rozwiązania opartego na darmowym OCS Inventory wraz z dodatkiem GLPI na komercyjne rozwiązanie