ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT W KOLEJNEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

 

CEL DO ZREALIZOWANIA

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje związane z pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to: 
 

  • szybka inwentaryzacja sprzętu, za który odpowiada dział IT
  • legalność oprogramowania, zarządzanie licencjami
  • wymiana stosowanego przez klienta rozwiązania VNC do pracy zdalnej na odpowiednio zabezpieczony system
  • uruchomienie portalu HelpDesk do systemowego kontaktu z użytkownikami – obsługa incydentów
  • uruchomienie procesu związanego z wymaganiami RODO/GDPR w zakresie systemowego podejścia do obsługi wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych.

 

ELEMENTY WDROŻENIA

 

  • dostawa bezterminowych licencji
  • wdrożenie i konfiguracje systemu
  • uruchomienie modułu Access Management wspierającego wypełnienie regulacji GDPR
  • szkolenia dla zespołu IT oraz wybranych pracowników

 

REALIZACJA PROCESU WDROŻENIA

Proces realizacji rozpoczęliśmy od konfiguracji pracy agentów systemu (m.in. cykle skanowań Hardware / Software, polityki pracy zdalnych pulpitów) oraz konfiguracji głównych funkcji. Instalacja pierwszej grupy agentów została wykonana z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu ITManager’a. Prawidłowe zakończenie pierwszej fazy instalacji umożliwiło dystrybucję pakietu instalacyjnego z agentem systemu na pozostałe komputery – tutaj wykorzystane zostało Active Directory klienta (GPO). Systemowa identyfikacja oprogramowania pozwoliła już po pierwszym dniu wdrożenia przedstawić raport z oprogramowaniem znajdującym się na stanowiskach komputerowych. Na tym etapie prac wdrożeniowych zespół zarządzający oprogramowaniem w Urzędzie został przeszkolony z zakresu prawidłowego wykorzystania narzędzia. 

Aktywacja modułu HelpDesk z domyślną konfiguracją pracy pozwoliła błyskawicznie poinformować użytkowników o nowym kanale komunikacji z Działem IT. Pod koniec pierwszego tygodnia pracy zostało zarejestrowanych ponad 200 nowych zgłoszeń (ticketów). W procesie uruchomienia portalu HelpDesk został również wdrożony mechanizm zdalnej pracy ze stanowiskami komputerowymi tj. m.in. bezpieczny pulpit, instalacja oprogramowania i skrypty, których uruchomienie nie wymagało fizycznej obecności administratora.

Finalnym etapem prac wdrożeniowych było zamodelowanie obiegu wniosku o nadanie uprawnień do zdefiniowanych przez klienta systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa danych (ABI) konsultacyjnie uczestniczył w procesie modelowania obiegów co znacznie przyspieszył uruchomienie produkcyjne systemu w tym zakresie. 

Po zakończeniu prac wdrożeniowych, zespół IT jak również wskazani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni z zakresu produkcyjnej pracy z systemem ITManager. Całość projektu zakończyła się w styczniu, w założonych ramach czasowych.

 

WYKORZYSTANE MODUŁY

#AssetManagement 
#LicenseManagement 
#RemoteAccess 
#HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

1 miesiąc

Pozostałe

Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Infrastruktura informatyczna sektora publicznego należy do największej i najszybciej rozwijającej się gałęzi inwestycji państwowych w ostatnich latach. W celu usprawnienia wymiany informacji i ujednolicenia używanych systemów, zespół IT Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej podjął decyzję o modernizacji posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT.

Profesjonalne narzędzie dla działu IT

W lutym 2018 roku stanęliśmy przed zadaniem wymiany systemu centralnego zarządzania zasobami IT u jednego z czołowych producentów oraz dystrybutorów żywności w Polsce. Dział IT zarządza środowiskiem liczącym ponad 1500 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w centrali spółki jak również w kilkunastu oddziałach na terenie kraju. Celem projektu była wymiana rozwiązania opartego na darmowym OCS Inventory wraz z dodatkiem GLPI na komercyjne rozwiązanie