Urząd Miasta gotowy na RODO

W styczniu 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu w kolejnej jednostce samorządowej.

Czynności wynikające z podpisanej Umowy tj.


       zostały wykonane w zakładanych ramach czasowych.

       Standardowo realizację rozpoczęliśmy od konsultacji związanych z
       pożądanym efektem, który zespół IT postawił sobie jako cel
       wynikający z wdrożenia. Najważniejsze obszary to:


Proces realizacji rozpoczęliśmy od konfiguracji pracy agentów systemu (m.in. cykle skanowań Hardware / Software, polityki pracy zdalnych pulpitów) oraz konfiguracji głównych funkcji. Instalacja pierwszej grupy agentów została wykonana z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu ITManager’a. Prawidłowe zakończenie pierwszej fazy instalacji umożliwiło dystrybucję pakietu instalacyjnego z agentem systemu na pozostałe komputery – tutaj wykorzystane zostało Active Directory klienta (GPO). Systemowa identyfikacja oprogramowania pozwoliła już po pierwszym dniu wdrożenia przedstawić raport z oprogramowaniem znajdującym się na stanowiskach komputerowych. Na tym etapie prac wdrożeniowych zespół zarządzający oprogramowaniem w Urzędzie został przeszkolony z zakresu prawidłowego wykorzystania narzędzia.

Aktywacja modułu HelpDesk z domyślną konfiguracją pracy pozwoliła błyskawicznie poinformować użytkowników o nowym kanale komunikacji z Działem IT. Pod koniec pierwszego tygodnia pracy zostało zarejestrowanych ponad 200 nowych zgłoszeń (ticket’ów). W procesie uruchomienia portalu HelpDesk został również wdrożony mechanizm zdalnej pracy ze stanowiskami komputerowi tj. m.in bezpieczny zdalny pulpit, zdalna instalacja oprogramowania, zdalne skrypty.

Finalnym etapem prac wdrożeniowych było zamodelowanie obiegu wniosku o nadanie uprawnień do zdefiniowanych przez klienta systemów informatycznych oraz zbiorów danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa danych (ABI) konsultacyjnie uczestniczył w procesie modelowania obiegów co znacznie przyspieszył uruchomienie produkcyjne systemu w tym zakresie.

Po zakończeniu prac wdrożeniowych, zespół IT jak również wskazani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni z zakresu produkcyjnej pracy z systemem ITManager,

Wykorzystane moduły:
#AssetManagement, #LicenseManagement, #RemoteAccess, #HelpDesk wraz z rozszerzeniem #AccessManagement.

Czas realizacji kontraktu:
1 miesiąc

powrót do strony głównej
www.it-man.pl