Remote Management module includes the following functionalities

 • przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
 • transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
 • linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
 • wysyłanie wiadomości on-line
 • czat techniczny z użytkownikiem
 • zarządzanie procesami oraz usługami
 • modyfikacja rejestru systemowego
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • zapytania WMI

Remote Management Module Description

Każdy zarejestrowany Agent ITM pozwala na zdalne połączenie w celu zarządzania stanowiskiem on-line. Wśród najważniejszych funkcji wymienić można przejęcie pulpitu, operacje zdalne oraz transfer plików. Funkcje te są dostępne również dla stanowisk znajdujących się poza siecią LAN.
Przejęcie pulpitu może następować po autoryzacji użytkownika i pozwala określić parametry połączenia np. aktywny monitor. Administrator może wysyłać wiadomości do wybranych użytkowników oraz uruchomiać czat tekstowy.

System ITManager oferuje kreator zadań instalacji pakietów oprogramowania oraz skryptów dla wybranych stanowisk, jednostek organizacyjnych oraz lokalizacyjnych. Dla każdego zadania istnieje możliwość określenia terminu uruchomienia. Dodatkowo, Agent ITM dostarcza zwrotnie informacje na temat statusu wykonania zadania (dostarczono, uruchomiono, wykonano).

System umożliwia również centralne zarządzania backupem danych użytkowników w zakresie i harmonogramie określonym przez administratora. Wbudowany w Agenta ITM mechanizm utworzy kopię danych według określonej polityki oraz prześle dane do wskazanej lokalizacji.

Benefits

 • możliwość zdalnej pracy bez fizycznej obecności przy stanowisku PC
 • planowanie oraz uruchamianie w tle zadań instalacji aplikacji
 • unifikacja funkcji zdalnego zarządzania w jednej instancji Agenta ITM
 • dostęp do narzędzi systemowych na prawach administratora

Automation module includes the following functionalities

 • tworzenie zadań instalacji oprogramowania
 • uruchamianie plików wsadowych
 • uruchamianie skryptów PS
 • odczyt statusu wykonania skryptów
 • odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)

Automation Module Description

ITManager system automation module is a response to the current requirements of IT teams. Responding to our customers’ needs and based on our engineers’ experience gathered during implementation works, we have created a tool that supports administrators in their everyday tasks. As a result, we introduced the functionalities that have only been available so far in international Enterprise class systems. Many of these features are available in the free LITE version of the module – order Automation Module LITE for Free

Benefits

 • możliwość zdalnej pracy bez fizycznej obecności przy stanowisku PC
 • planowanie oraz uruchamianie w tle zadań instalacji aplikacji
 • unifikacja funkcji zdalnego zarządzania w jednej instancji Agenta ITM
 • dostęp do narzędzi systemowych na prawach administratora

TASK WIZARD

The capability to create, step by step, a task that covers a specific list of workstations.
Based on the saved template, you can specify the list of task recipients and the start date. The specified workstations automatically retrieve saved tasks information and launch the intended actions.

 

POLICY CREATION WIZARD

Capability to create a policy covering a dynamic list of workstations.
The active policy must always be implemented on the specified workstations. One example is the installation of the standard-compliant applications that must always be installed on users' computers. If a user removes an application covered by the policy, it will be automatically reinstalled.
Task and policy creation wizard allows you to specify a list of recipients, either by manual workstations selection, by selection based on organizational or location structure, or by virtual group-based selection.

VIRTUAL GROUPS

Wizard-based creation of custom virtual groups, containing workstations with specific criteria.
The system contains a set of predefined attributes the user can leverage to build logical expressions with "AND" and “OR" operators to obtain the required list of workstations. Built-in attributes include computer’s hardware parameters (e.g. RAM, CPU, HDD), operating system parameters (e.g. Windows 10), etc. Saved groups can be selected as recipient lists for tasks and policies. In case of a task, a closed list of computer workstations is created from the specified list. In case of a policy, if more workstations meeting the criteria are added to the virtual group, they will automatically receive the associated policy.

OPERATION TEMPLATES

A list of custom user templates containing recurring operations (e.g. installation of application X, running PowerShell script Y, distribution of Z files to the user's desktop).
Each template contains a list of actions that can be run sequentially (e.g. close the process, upload the files, run the installation, restart the computer). Selected templates can be launched in a user session. This allows, for example, to install an application in a user interaction mode.

APPLICATION AND SCRIPT INSTALLATION

Remote distribution of installation files.
The selected files are encrypted and distributed to the specified recipients as packages. The automation module allows for optimization of data transfer between agents, significantly reducing the network load in case of a large number of recipients and/or large installation package size. The system also includes application installation log that shows the detailed installation status.

FILES AND FOLDERS DISTRIBUTION

Files and folders can be specified as required for the selected user template. Similarly to application installation, the system delivers specific data to the indicated recipients using the built-in compression and encryption mechanisms.

Predefined template actions include:

 • distribution and installation of:
  - MSI packages
  - MSP fixes
 • distribution and launch of:
  - BAT files
  - PowerShell scripts
  - EXE files
 • CMD execution
 • REG files distribution and import
 • files and folders distribution
 • process termination
 • system service starting, shutting down, and restarting

Interested in this feature?

Check out the most popular suites

Suites

Or order Automation Module LITE for Free

Download LITE version

Download the demo Enroll to a webinar Order a presentation