Inwentaryzacja konfiguracji komputerów - funkcjonalność modułu

 • automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
 • odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
 • cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
 • skaner plików (np. treści multimedialne)
 • analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
 • odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
 • logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
 • kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
 • monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
 • wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania - opis modułu

Funkcjonalność automatycznej identyfikacji sprzętu oraz oprogramowania pozwala administratorom na bieżącą wiedzę w zakresie infrastruktury komputerowej. System, dzięki agentowi ITM rezydującemu na komputerach, odczytuje dokładną konfigurację sprzętową (m.in. CPU, RAM, HDD, BIOS), jak również oprogramowanie, które w momencie skanowania występuje na komputerze. Identyfikacja oprogramowania bazuje na wbudowanej bazie sygnatur dzięki czemu otrzymujemy pewność jej wyników. Mechanizm ten pozwala również na identyfikację aplikacji w wersji portable. Dodatkowo, system skanuje dyski twarde w zakresie plików według zdefiniowanych przez administratora masek (np. muzyka/filmy). Wbudowana w konsolę systemu lista stanowisk pozwala w sposób przejrzysty i ergonomiczny zarządzać komputerami zarejestrowanymi w systemie. Interfejs konsoli umożliwia prezentację stanowisk w różnych formach (listy, struktury organizacyjnej, struktury lokalizacyjnej, struktury sieciowej) oraz wgląd do statusu aktywności poszczególnych komputerów. Rozbudowane raporty pomogą zaplanować wymiany sprzętu, podsumować wykorzystywane systemy operacyjne oraz zainstalowane aplikacje. System posiada wbudowany mechanizm informujący administratorów (alert mail/SMS) o wykrytych nieprawidłowościach. Wymienione wyżej cechy pozwalają administratorom sprawnie zarządzać komputerami w środowiskach liczących nawet 10 000 stanowisk.

 

Korzyści

 • aktualna wiedza na temat posiadanych konfiguracji komputerów
 • centralne zarządzenie administracyjne w zakresie stanowisk komputerowych 
 • łatwe planowanie zakupów / budżetu
 • nadzór nad ingerencją użytkownika w konfigurację komputera

Zainteresowała Cię ta funkcja?

Zobacz najczęściej wybierane pakiety

Pakiety

Pobierz demo Zapisz się na webinar Zamów prezentację