ServiceDesk - funkcjonalność modułu

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
 • dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
 • własna kategoryzacja zgłoszeń
 • kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
 • automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
 • definiowanie listy statusów oraz priorytetów
 • określanie oraz analiza czasów SLA 
 • pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
 • szablony powiadomień (mail, sms)
 • obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
 • baza firm serwisowych
 • tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
 • panel ogłoszeń
 • kreator ankiet
 • automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

ServiceDesk - opis modułu

System ITManager w module ServiceDesk pozwala w sposób elastyczny kształtować komunikację na linii użytkownicy - zespół IT. Moduł ServiceDesk w podstawowej konfiguracji gwarantuje szybkie uruchomienie procesu rejestracji zgłoszeń w zakresie Incident Management. Kolejne etapy konfiguracji, w tym np. dedykowane linie wsparcia, rejestracja rzeczywistego czasu obsługi zgłoszeń przez inżynierów oraz zarządzanie usługami (SLA) są możliwe do uruchomienia zgodnie z przyszłymi wymaganiami organizacji.

Dodatkowo, na życzenie Klienta implementowane są procesy serwisowe takie jak zarządzanie problemem (Problem Management), zarządzanie wiedzą (Knowledge Management), a w dodatkowym module również obsługa wniosków (WorkFlow). Integracja z modułem Zarządzania Zasobami dostarcza informacji na temat zasobów powiązanych z osobą zgłaszającą (parametry sprzętowe, lokalizacja, okres gwarancji czy dedykowana firma serwisowa). Dzięki doświadczeniu naszego zespołu wdrożeniowego, klient otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może zarządzać zespołem wsparcia ServiceDesk oraz obsługiwać użytkowników zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL.

Korzyści

 • systemowa obsługa procesu rejestracji zgłoszeń serwisowych
 • analiza przebiegu realizacji zgłoszenia
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami
 • obsługa zgłoszeń przez dedykowane linie wsparcia (I, II, III linia)
 • utrzymanie wysokiego standardu poziomu dostępności usług (analiza SLA)
 • przegląd najczęstszych typów zgłoszeń (słabe punkty infrastruktury)

Zarządzanie Uprawnieniami

Konsultacje z sektorem publicznym oraz klientami komercyjnymi zadecydowały o stworzeniu dedykowanego modułu Zarządzania Uprawnieniami (Access Management). 
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dyrektywy RODO (GDPR), system zapewnia prawidłową realizację procesu
nadawania oraz odbierania uprawnień do systemów informatycznych lub zbiorów danych.

Czytaj więcej

Zainteresowała Cię ta funkcja?

Zobacz najczęściej wybierane pakiety

Pakiety

Pobierz demo Zapisz się na webinar Zamów prezentację