ServiceDesk - funkcjonalność modułu

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
 • dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
 • własna kategoryzacja zgłoszeń
 • kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
 • automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
 • definiowanie listy statusów oraz priorytetów
 • określanie oraz analiza czasów SLA 
 • pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
 • szablony powiadomień (mail, sms)
 • obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
 • baza firm serwisowych
 • tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
 • panel ogłoszeń
 • kreator ankiet
 • automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

ServiceDesk - opis modułu

System ITManager w module ServiceDesk pozwala w sposób elastyczny kształtować komunikację na linii użytkownicy - zespół IT. Moduł ServiceDesk w podstawowej konfiguracji gwarantuje szybkie uruchomienie procesu rejestracji zgłoszeń w zakresie Incident Management. Kolejne etapy konfiguracji, w tym np. dedykowane linie wsparcia, rejestracja rzeczywistego czasu obsługi zgłoszeń przez inżynierów oraz zarządzanie usługami (SLA) są możliwe do uruchomienia zgodnie z przyszłymi wymaganiami organizacji.

Dodatkowo, na życzenie Klienta implementowane są procesy serwisowe takie jak zarządzanie problemem (Problem Management), zarządzanie wiedzą (Knowledge Management), a w dodatkowym module również obsługa wniosków (WorkFlow). Integracja z modułem Zarządzania Zasobami dostarcza informacji na temat zasobów powiązanych z osobą zgłaszającą (parametry sprzętowe, lokalizacja, okres gwarancji czy dedykowana firma serwisowa). Dzięki doświadczeniu naszego zespołu wdrożeniowego, klient otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może zarządzać zespołem wsparcia ServiceDesk oraz obsługiwać użytkowników zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL.

Korzyści

 • systemowa obsługa procesu rejestracji zgłoszeń serwisowych
 • analiza przebiegu realizacji zgłoszenia
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami
 • obsługa zgłoszeń przez dedykowane linie wsparcia (I, II, III linia)
 • utrzymanie wysokiego standardu poziomu dostępności usług (analiza SLA)
 • przegląd najczęstszych typów zgłoszeń (słabe punkty infrastruktury)

Zarządzanie Uprawnieniami

Konsultacje z sektorem publicznym oraz klientami komercyjnymi zadecydowały o stworzeniu dedykowanego modułu Zarządzania Uprawnieniami (Access Management). 
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dyrektywy RODO (GDPR), system zapewnia prawidłową realizację procesu
nadawania oraz odbierania uprawnień do systemów informatycznych lub zbiorów danych.

Czytaj więcej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej funkcji
i przekonać się jak najlepiej sprawdzi się
w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Bezpłatna konsultacja

Pobierz demo Zapisz się na webinar

Przetestuj demo bezpłatnie przez 30 dni w pełnej wersji             Zobacz wszystkie funkcje systemu podczas  prezentacji online