WebinarServiceDesk
DemoServiceDesk
AutomatyzacjaServiceDesk

ServiceDesk – funkcjonalność modułu

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
 • dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
 • własna kategoryzacja zgłoszeń
 • kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
 • automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
 • definiowanie listy statusów oraz priorytetów
 • określanie oraz analiza czasów SLA
 • pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
 • szablony powiadomień (mail, sms)
 • obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
 • baza firm serwisowych
 • tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
 • panel ogłoszeń
 • kreator ankiet
 • automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami

Baza konfiguracji komputerów oraz
oprogramowania – opis modułu.

Automatyczna identyfikacja sprzętu oraz oprogramowania pozwala administratorom na stały monitoring infrastruktury komputerowej dzięki agentowi ITM zainstalowanemu na komputerach system odczytuje dokładną konfigurację sprzętową (m.in. CPU, RAM, HDD, BIOS), oraz zbiera informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Dzięki wbudowanej bazie sygnatur oprogramowania administrator ma pewność, że wyniki skanowania są poprawne. Mechanizm rozpoznaje również aplikacje w wersji portable. Dodatkowo, system skanuje pliki na dyskach twardych według zdefiniowanych przez administratora masek (np. muzyka/filmy). Wbudowana w konsolę lista stanowisk pozwala w sposób przejrzysty i ergonomiczny zarządzać komputerami w firmie. Interfejs konsoli umożliwia prezentację stanowisk w różnych formach (listy, struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej, struktury sieciowej) oraz przegląd aktywności poszczególnych stanowisk. Rozbudowane raporty pomogą zaplanować wymiany sprzętu i podsumować wykorzystywane systemy operacyjne oraz zainstalowane aplikacje. System posiada wbudowany mechanizm informujący administratorów (alert mail/SMS) o wykrytych nieprawidłowościach. Wymienione wyżej cechy pozwalają administratorom sprawnie zarządzać komputerami w środowiskach liczących nawet 10 000 stanowisk.

Korzyści:

 • aktualna wiedza na temat posiadanych konfiguracji komputerów,
 • centralne zarządzanie infrastrukturą w zakresie stanowisk komputerowych,
 • łatwe planowanie zakupów / budżetu,
 • nadzór nad ingerencją użytkownika w firmowy sprzęt i oprogramowanie.

ServiceDesk – opis modułu

System ITManager w module ServiceDesk pozwala w sposób elastyczny kształtować komunikację na linii użytkownicy – zespół IT. Moduł ServiceDesk w podstawowej konfiguracji gwarantuje szybkie uruchomienie procesu rejestracji zgłoszeń w zakresie Incident Management. Kolejne etapy konfiguracji, w tym np. dedykowane linie wsparcia, rejestracja rzeczywistego czasu obsługi zgłoszeń przez inżynierów oraz zarządzanie usługami (SLA) są możliwe do uruchomienia zgodnie z przyszłymi wymaganiami organizacji.

Dodatkowo, na życzenie Klienta implementowane są procesy serwisowe takie jak zarządzanie problemem (Problem Management), zarządzanie wiedzą (Knowledge Management), a w dodatkowym module również obsługa wniosków (WorkFlow). Integracja z modułem Zarządzania Zasobami dostarcza informacji na temat zasobów powiązanych z osobą zgłaszającą (parametry sprzętowe, lokalizacja, okres gwarancji czy dedykowana firma serwisowa). Dzięki doświadczeniu naszego zespołu wdrożeniowego, klient otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może zarządzać zespołem wsparcia ServiceDesk oraz obsługiwać użytkowników zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL.

Korzyści:

 • systemowa obsługa procesu rejestracji zgłoszeń serwisowych
 • analiza przebiegu realizacji zgłoszenia
 • integracja z modułem Zarządzania Zasobami
 • obsługa zgłoszeń przez dedykowane linie wsparcia (I, II, III linia)
 • utrzymanie wysokiego standardu poziomu dostępności usług (analiza SLA)
 • przegląd najczęstszych typów zgłoszeń (słabe punkty infrastruktury)​

Zarządzanie uprawnieniami

Konsultacje z sektorem publicznym oraz klientami komercyjnymi zadecydowały o stworzeniu dedykowanego modułu Zarządzania Uprawnieniami (Access Management).
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dyrektywy RODO (GDPR), system zapewnia prawidłową realizację procesu
nadawania oraz odbierania uprawnień do systemów informatycznych lub zbiorów danych.

Czytaj więcej

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Umów bezpłatną konsultację
Subtraction 15
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo