Pełna wiedza w zakresie posiadanego i używanego oprogramowania pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych licencji. To również sposób na uniknięcie problemów wynikających z rozbieżności w licencjach i zainstalowanym oprogramowaniu. Optymalizacja wykorzystania licencji przekłada się wprost na mniejsze koszty. Istotna jest również legalność oprogramowania, która stanowi jeden z kontrolowanych elementów w trakcie audytu RODO i może być podstawą do nałożenia wysokich kar na firmę.

W ramach usługi nasi specjaliści wspierają zespół IT klienta w zakresie sprawnego zarządzania legalnością oprogramowania - rozumianego szeroko jako proces SAM (Software Asset Management).

 

Charakterystyka usługi

 • systemowa kontrola posiadanego i zainstalowanego oprogramowania za pomocą systemu ITManager.
 • dedykowany w ramach umowy inżynier wspierający:
  •     procesy zarządzania oprogramowaniem;
  •     procesy zakupowe oprogramowania, pomoc w doborze odpowiednich licencji;
  •     problematykę licencjonowania produktów.
 • dostęp do rozbudowanych raportów związanych z wykorzystaniem oprogramowania w przedsiębiorstwie.

Umowa obejmuje:

 • wdrożenie systemu ITManager na czas trwania umowy z możliwością jego późniejszego wykupu;
 • pełny audyt licencji środowiska Zamawiającego;
 • analizę i optymalizację licencji środowiska serwerowego;
 • weryfikację wdrożonych procedur zarządzania oprogramowaniem – w razie potrzeby wsparcie w ich optymalizacji;
 • raportowanie stanu wykorzystania licencji w cyklu kwartalnym;
 • pełne wsparcie cyklu życia oprogramowania w przedsiębiorstwie począwszy od procesu zamawiania, poprzez zakup, przechowywanie licencji aż po wycofanie oprogramowania