BEZPŁATNY MODUŁ AUTOMATYZACJI wersja LITE

Moduł automatyzacji w systemie ITManager to odpowiedź na aktualne wymagania zespołów IT. Bazując na doświadczeniach naszych inżynierów zebranych podczas działań wdrożeniowych oraz odpowiadając na potrzeby klientów, stworzyliśmy narzędzie wspierające pracę administratorów w codziennych zadaniach. Efektem jest wprowadzenie funkcjonalności dostępnych do tej pory tylko w międzynarodowych systemach klasy Enterprise. Wiele z tych funkcji dostępne jest w darmowej wersji modułu – w wersji LITE.

 

KORZYŚCI wersji bezpłatnej

 • bezterminowa, bezpłatna licencja dla 100 komputerów oraz administratora
 • pełne wsparcie wdrożeniowe
 • 3-miesięczne wsparcie serwisowe z dostępem do aktualizacji

 

 

Główne funkcje bezpłatnej wersji LITE

 • kreator zadań
 • szablony operacji
 • instalacja aplikacji oraz skryptów
 • dystrybucja plików oraz folderów
 • globalne wysyłanie wiadomości do użytkowników

 

Wersja LITE zawiera również standardowe funkcje systemu ITManager

 • centralna lista zarejestrowanych stanowisk wraz ze statusem aktywności
 • zarządzanie strukturą organizacyjną oraz lokalizacyjną
 • integracja z Active Directory

 

Automatyzacja - Kreator zadań

Możliwość utworzenia, krok po kroku, zadania instalacji obejmującego swoim działaniem określoną listę stanowisk komputerowych.
Użytkownik na podstawie zapisanego szablonu określa listę odbiorców zadania oraz termin uruchomienia. Wskazane stanowiska automatycznie pobierają informację o zapisanych zadaniach i uruchamiają określone akcje.

 

 

Automatyzacja - Szablony operacji

Lista własnych szablonów użytkownika zawierająca powtarzalne operacje (np. instalacja aplikacji X, uruchomienie skryptu PowerShell Y, dystrybucja plików Z na pulpit użytkownika).
Każdy szablon zawiera listę akcji, które mogą być uruchamiane kolejno po sobie (np. zamknij proces, prześlij pliki, uruchom instalację, uruchom ponownie komputer). Wybrane szablony mogą zostać uruchomione w sesji użytkownika, pozwala to np. na zainstalowanie aplikacji w trybie interakcji z użytkownikiem.

 

Automatyzacja - Instalacja aplikacji oraz skryptów

Mechanizm pozwalający na zdalną dystrybucję plików instalacyjnych.
Wybrane pliki są szyfrowane i dystrybuowane w formie pakietowej do wskazanych odbiorców. Moduł automatyzacji zawiera optymalizację przesyłania danych pomiędzy agentami, co pozwala na znaczą redukcję obciążania sieci w przypadku dużej ilości odbiorców oraz wielkości pakietu instalacyjnego. System zawiera również dziennik instalacji aplikacji, prezentujący szczegółowy status instalacji.

 

Automatyzacja - Dystrybucja plików oraz folderów

Określone pliki oraz foldery mogą zostać wskazane jako wymagane dla wybranego szablonu użytkownika. System, analogicznie do instalacji aplikacji, poprzez wbudowane mechanizmy kompresji oraz szyfrowania, dostarczy do wskazanych odbiorców określone dane.

 

Automatyzacja - Globalne wysyłanie wiadomości do użytkowników

Tworzenie oraz wysyłanie komunikatu tekstowego do wskazanej grupy odbiorców.
Wiadomość może zostać zapisana jako szablon do ponownej wysyłki. Odbiorcami mogą być wybrane stanowiska, jednostki organizacyjne, lokalizacyjne lub grupy wirtualne. Po otrzymaniu komunikatu Agent ITM wyświetla go w formie okna do momentu, kiedy zostanie zamknięty przez użytkownika. W systemie zapisywana jest również historia wysyłanych wiadomości wraz z potwierdzeniem odczytania.

 

Predefiniowane akcje dla szablonów to m.in.:

 • dystrybucja i instalacja:
  - pakietu MSI
  - poprawki MSP
 • dystrybucja i uruchomienie:
  - pliku wsadowego BAT
  - skryptu PowerShell
  - aplikacji EXE
 • wywołanie polecenia CMD
 • dystrybucja i import pliku rejestru REG
 • dystrybucja plików oraz folderów
 • zakończenie procesu
 • uruchomienie, wyłączenie, zrestartowanie usługi systemowej

 

Wersja pełna modułu automatyzacji zawiera dodatkowo funkcjonalności:

KORZYŚCI bezpłatnej wersji LITE

bezterminowa, bezpłatna licencja dla 100 komputerów oraz administratora  |  pełne wsparcie wdrożeniowe  |  3-miesięczne wsparcie serwisowe z dostępem do aktualizacji

Odbierz bezpłatną licencję na moduł automatyzacji w wersji LITE

Wypełnij formularz. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu instalacji.

Bezpłatną licencję należy aktywować w terminie 30 dni od daty zamówienia.

 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu, przez Administratora danych tj. INFONET PROJEKT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w celu realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z otrzymaniem bezpłatnego modułu automatyzacji w wersji LITE oraz na otrzymywanie na wskazany adres e-mail oraz na podany numer telefonu, mailowych i telefonicznych informacji handlowych na temat produktów i usług oferowanych przez INFONET PROJEKT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale obligatoryjne dla realizacji celu formularza. (dowiedz się więcej).
Przez informacje handlowe rozumie się w szczególności informacje o promocjach, ofertach, aktualnościach, cennikach, a także o wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach INFONET PROJEKT S.A. w Bielsku-Białej. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jest dobrowolna i stanowi podstawę do przetwarzania danych w celu realizacji kontaktu marketingowego.