>

CZAS SŁODKO UPŁYWA…

Czy na pewno RODO Cię nie zaskoczy?

ZOBACZ

GDPR – KILKA FAKTÓW

Nowe Rozporządzanie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 Obejmuje całą Unię Europejską i ma wpływ na organizacje spoza Unii.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Wiedza, kto ma dostęp do danych, jak długo będą one przetwarzane i czy będą wykorzystywane do profilowania. Osoba ma prawo do pozyskania swoich danych i ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, bycia zapomnianym i odszkodowania w przypadku naruszenia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązek przetwarzana danych zgodnie z prawem, odpowiednio i przejrzyście. Dane powinny być zbierane zgodnie z celem oraz przechowywane w sposób identyfikujący dostęp i jego zakres oraz nie dłużej niż to konieczne. Dane muszą być bezpieczne i chronione przed nieautoryzowanym lub bezprawnym dostępem, przypadkową utratą czy zniszczeniem.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I PODMIOTU RZETWARZAJĄCEGO

Koniecznie jest wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych by zapewnić i potwierdzić przetwarzane danych zgodnie z regulacją. Wdrożenie polityk ochrony danych, stosowanie uzgodnionych kodeksów postępowania i zapewnienie, że dane są przetwarzane zgodnie z celem ich przetwarzania.

KARY

Administracyjne kary pieniężne mogą wynosić za lekkie naruszenia rozporządzenia GDPR do 10 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa, do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku. Za ciężkie naruszenia, kary mogą wynosić odpowiednio: do 20 mln EUR i do 4%. Kwota wyższa, jest kwotą maksymalną dla przedsiębiorstwa.

JAK MOŻEMY POMÓC W PRZYGOTOWANIACH DO WDROŻENIA RODO?

Wdrożenie systemu ITManager pomaga spełnić wymogi GDPR (General Data Protection Regulation) – nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 • Bezpieczeństwo

  Rejestr dostępu do danych i systemów firmowych (obsługa wniosków o uprawnienia - nadawanie i odbieranie uprawnień). Znaczny wzrost bezpieczeństwa danych elektronicznych organizacji.

 • Oszczędność

  Monitoring zainstalowanych i użytkowanych aplikacji. Szybkie generowanie raportów wydruków i odwiedzonych stron www. Optymalizacja posiadanych
  zasobów.

 • Nadzór

  Monitoring dostępu do nośników, plików, programów – nadzór nad kopiowaniem i wynoszeniem danych z firmy. Ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem.

WYBRANI KLIENCI

Kontakt
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach realizacji zgłoszenia przez administratora danych Infonet Projekt SA z siedzibą w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220 zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia.

  Wyrażam zgodę na otrzymanie od Infonet Projekt SA informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i SMS-ów.