IT BASIC

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
- skaner plików (np. treści multimedialne)
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja oprogramowania

- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
- cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
- wysyłanie wiadomości on-line
- czat techniczny z użytkownikiem
- zarządzanie procesami oraz usługami
- modyfikacja rejestru systemowego
- zarządzanie kontami użytkowników
- zapytania WMI

Monitoring sieci LAN

- skanowanie wybranych podsieci
- rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
- odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
- mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
- odczyt otwartych portów
- odczyt uruchomionych usług
- monitoring aktywności urządzeń (alerter)
- zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet

 

Zamów prezentację Wycena

IT STANDARD

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
- skaner plików (np. treści multimedialne)
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja oprogramowania

- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
- cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)

Automatyzacja zadań

- tworzenie zadań instalacji oprogramowania
- uruchamianie plików wsadowych
- uruchamianie skryptów PS
- odczyt statusu wykonania skryptów
- odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
- harmonogram zadań
- kreator zadań backup'u 

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
- wysyłanie wiadomości on-line
- czat techniczny z użytkownikiem
- zarządzanie procesami oraz usługami
- modyfikacja rejestru systemowego
- zarządzanie kontami użytkowników
- zapytania WMI

Backup Danych Użytkownika

Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami

- ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
- przegląd historii powiązań
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
- wydruk kodów kreskowych
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
- kreator własnych szablonów zestawień
- repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

Zarządzanie licencjami, audyt oprogramowania

- analiza zainstalowanych aplikacji
- baza zakupionych licencji
- automatyczny audyt oprogramowania
- dostęp do bazy sygnatur aplikacji
- mechanizm downgrade/upgrade licencji
- przypisywanie licencji do PC lub użytkownika

- analiza wykrytego oprogramowania według struktury organizacyjnej oraz lokalizacyjnej- lista aplikacji dozwolonych oraz zabronionych
- odczyt kluczy licencyjnych
- powiadomienia o wykryciu nowych aplikacji
- alertowanie różnic w skanach oprogramowania
- repozytorium dokumentów licencyjnych (faktury zakupu, umowy licencyjne)

Monitoring sieci LAN

- skanowanie wybranych podsieci
- rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
- odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
- mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
- odczyt otwartych portów
- odczyt uruchomionych usług
- monitoring aktywności urządzeń (alerter)
- zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet

 

Zamów prezentację Wycena

IT SERVICEDESK

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
- skaner plików (np. treści multimedialne)
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja oprogramowania

- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
- cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
- wysyłanie wiadomości on-line
- czat techniczny z użytkownikiem
- zarządzanie procesami oraz usługami
- modyfikacja rejestru systemowego
- zarządzanie kontami użytkowników
- zapytania WMI

Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami

- ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
- przegląd historii powiązań
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
- wydruk kodów kreskowych
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
- kreator własnych szablonów zestawień
- repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

ServiceDesk Zarządzanie zgłoszeniami

- rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
- dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
- własna kategoryzacja zgłoszeń
- kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
- automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
- definiowanie listy statusów oraz priorytetów
- określanie oraz analiza czasów SLA
- pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
- szablony powiadomień (mail, sms)

- obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
- baza firm serwisowych
- tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
- panel ogłoszeń
- kreator ankiet
- automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
- integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

Zamów prezentację Wycena

IT FULL

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
- skaner plików (np. treści multimedialne)
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja oprogramowania

- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
- cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)

Automatyzacja zadań

- tworzenie zadań instalacji oprogramowania
- uruchamianie plików wsadowych
- uruchamianie skryptów PS
- odczyt statusu wykonania skryptów
- odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
- harmonogram zadań
- kreator zadań backup'u 

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
- wysyłanie wiadomości on-line
- czat techniczny z użytkownikiem
- zarządzanie procesami oraz usługami
- modyfikacja rejestru systemowego
- zarządzanie kontami użytkowników
- zapytania WMI

Backup Danych Użytkownika

Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami

- ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
- przegląd historii powiązań
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
- wydruk kodów kreskowych
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
- kreator własnych szablonów zestawień
- repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

Zarządzanie licencjami, audyt oprogramowania

- analiza zainstalowanych aplikacji
- baza zakupionych licencji
- automatyczny audyt oprogramowania
- dostęp do bazy sygnatur aplikacji
- mechanizm downgrade/upgrade licencji
- przypisywanie licencji do PC lub użytkownika

- analiza wykrytego oprogramowania według struktury organizacyjnej oraz lokalizacyjnej- lista aplikacji dozwolonych oraz zabronionych
- odczyt kluczy licencyjnych
- powiadomienia o wykryciu nowych aplikacji
- alertowanie różnic w skanach oprogramowania
- repozytorium dokumentów licencyjnych (faktury zakupu, umowy licencyjne)

Monitoring sieci LAN

- skanowanie wybranych podsieci
- rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
- odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
- mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
- odczyt otwartych portów
- odczyt uruchomionych usług
- monitoring aktywności urządzeń (alerter)
- zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet

 

ServiceDesk Zarządzanie zgłoszeniami

- rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
- dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
- własna kategoryzacja zgłoszeń
- kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
- automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
- definiowanie listy statusów oraz priorytetów
- określanie oraz analiza czasów SLA
- pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
- szablony powiadomień (mail, sms)

- obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
- baza firm serwisowych
- tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
- panel ogłoszeń
- kreator ankiet
- automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
- integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

ServiceDesk Zarządzanie uprawnieniami

ServiceDesk Zarządzanie wnioskami

Zamów prezentację Wycena

BUSINESS

Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami

- ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
- przegląd historii powiązań
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
- wydruk kodów kreskowych
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
- kreator własnych szablonów zestawień
- repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

ServiceDesk Zarządzanie zgłoszeniami

- rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
- dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
- własna kategoryzacja zgłoszeń
- kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
- automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
- definiowanie listy statusów oraz priorytetów
- określanie oraz analiza czasów SLA
- pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
- szablony powiadomień (mail, sms)

- obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
- baza firm serwisowych
- tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
- panel ogłoszeń
- kreator ankiet
- automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
- integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

ServiceDesk Zarządzanie uprawnieniami

ServiceDesk Zarządzanie wnioskami

Monitoring użytkowników

- monitoring rzeczywistego czasu pracy aplikacji
- monitoring odwiedzanych stron www
- monitoring wydruków (według użytkownika, drukarki, dokumentów)
- monitoring aktywności systemowej (szczegółowa analiza uruchamianych procesów)

Zarządzanie urządzeniami USB storage

- monitoring urządzeń USB (pliki kopiowane od/do stanowiska)
- blokada napędów USB
- autoryzacja zaufanych urządzeń USB
- dziennik podłączonych urządzeń USB
- blokada wybranych stron www (lista adresów dozwolonych oraz zabronionych)
- analiza aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym
- analiza pracy stanowiska PC - włączenie, wyłączenie, uśpienie, blokada
- cykliczny zapis zawartości ekranu użytkownika

Wewnętrzny komunikator dla użytkowników

- bezpieczna architektura trójwarstwowa z bezpieczną, szyfrowaną komunikacją opartą o protokół TLS 1.2
- centralne zarządzanie - sterowanie kontami oraz ustawieniami
- konwersacje i konwersacje grupowe użytkowników. Przesyłanie plików
- połączenia i konferencje audio-video między użytkownikami
- powiadomienia
- transfer plików między użytkownikami, przegląd historii, konwersacje prywatne między użytkownikami, konwersacje w dynamicznych grupach

Zamów prezentację Wycena
Monitoring użytkowników
Inwentaryzacja oprogramowania
Inwentaryzacja konfiguracji komputerów
ServiceDesk Zarządzanie uprawnieniami
Zarządzanie urządzeniami USB storage
Zarządzanie licencjami, audyt oprogramowania
Centralne zarządzanie infrastrukturą IT
Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami
ServiceDesk Zarządzanie zgłoszeniami
ServiceDesk Zarządzanie wnioskami
Backup Danych Użytkownika
Automatyzacja zadań
Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem
Monitoring sieci LAN
Wewnętrzny komunikator dla użytkowników

Wybierz interesujące Cię funkcjonalności

Oferowane funkcje

IT BASIC

IT STANDARD

IT SERVICEDESK

IT FULL

BUSINESS

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów ?

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
- skaner plików (np. treści multimedialne)
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line)
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja oprogramowania ?

- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego
- cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
- analiza zmian w zakresie sprzętu oraz oprogramowania (wykrywanie różnic)

Automatyzacja zadań ?

- tworzenie zadań instalacji oprogramowania
- uruchamianie plików wsadowych
- uruchamianie skryptów PS
- odczyt statusu wykonania skryptów
- odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
- harmonogram zadań
- kreator zadań backup'u 

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem ?

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
- wysyłanie wiadomości on-line
- czat techniczny z użytkownikiem
- zarządzanie procesami oraz usługami
- modyfikacja rejestru systemowego
- zarządzanie kontami użytkowników
- zapytania WMI

Backup Danych Użytkownika ?

Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami ?

- ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
- przegląd historii powiązań
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
- wydruk kodów kreskowych
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
- kreator własnych szablonów zestawień
- repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

Zarządzanie licencjami, audyt oprogramowania ?

- analiza zainstalowanych aplikacji
- baza zakupionych licencji
- automatyczny audyt oprogramowania
- dostęp do bazy sygnatur aplikacji
- mechanizm downgrade/upgrade licencji
- przypisywanie licencji do PC lub użytkownika

- analiza wykrytego oprogramowania według struktury organizacyjnej oraz lokalizacyjnej- lista aplikacji dozwolonych oraz zabronionych
- odczyt kluczy licencyjnych
- powiadomienia o wykryciu nowych aplikacji
- alertowanie różnic w skanach oprogramowania
- repozytorium dokumentów licencyjnych (faktury zakupu, umowy licencyjne)

Monitoring sieci LAN ?

- skanowanie wybranych podsieci
- rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
- odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
- mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
- odczyt otwartych portów
- odczyt uruchomionych usług
- monitoring aktywności urządzeń (alerter)
- zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet

 

ServiceDesk Zarządzanie zgłoszeniami ?

- rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
- dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
- własna kategoryzacja zgłoszeń
- kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
- automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
- definiowanie listy statusów oraz priorytetów
- określanie oraz analiza czasów SLA
- pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
- szablony powiadomień (mail, sms)

- obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
- baza firm serwisowych
- tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
- panel ogłoszeń
- kreator ankiet
- automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
- integracja z modułem Zarządzania Zasobami 

ServiceDesk Zarządzanie uprawnieniami ?

ServiceDesk Zarządzanie wnioskami ?

Monitoring użytkowników ?

- monitoring rzeczywistego czasu pracy aplikacji
- monitoring odwiedzanych stron www
- monitoring wydruków (według użytkownika, drukarki, dokumentów)
- monitoring aktywności systemowej (szczegółowa analiza uruchamianych procesów)

Zarządzanie urządzeniami USB storage ?

- monitoring urządzeń USB (pliki kopiowane od/do stanowiska)
- blokada napędów USB
- autoryzacja zaufanych urządzeń USB
- dziennik podłączonych urządzeń USB
- blokada wybranych stron www (lista adresów dozwolonych oraz zabronionych)
- analiza aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym
- analiza pracy stanowiska PC - włączenie, wyłączenie, uśpienie, blokada
- cykliczny zapis zawartości ekranu użytkownika

Wewnętrzny komunikator dla użytkowników ?

- bezpieczna architektura trójwarstwowa z bezpieczną, szyfrowaną komunikacją opartą o protokół TLS 1.2
- centralne zarządzanie - sterowanie kontami oraz ustawieniami
- konwersacje i konwersacje grupowe użytkowników. Przesyłanie plików
- połączenia i konferencje audio-video między użytkownikami
- powiadomienia
- transfer plików między użytkownikami, przegląd historii, konwersacje prywatne między użytkownikami, konwersacje w dynamicznych grupach

Zamów prezentację

Wycena

Zamów prezentację

Wycena

Zamów prezentację

Wycena

Zamów prezentację

Wycena

Zamów prezentację

Wycena