Funkcjonalności nowego modułu Automatyzacji

  • Kreator zadań - tworzenie, krok po kroku, zadania instalacji obejmującego swoim działaniem określoną listę stanowisk komputerowych
  • Kreator polis - tworzenie polisy obejmującej  dynamiczną listę stanowisk komputerowych
  • Grupy wirtualne - kreator własnych grup wirtualnych, zawierających stanowiska komputerowe o określonych kryteriach
  • Szablony operacji - lista własnych szablonów użytkownika zawierająca powtarzalne operacje (np. instalacja aplikacji X, uruchomienie skryptu PowerShell Y, dystrybucja plików Z na pulpit użytkownika)
  • Instalacja aplikacji oraz skryptów - zdalna dystrybucja plików instalacyjnych
  • Dystrybucja plików oraz folderów


Pozostałe funkcjonalności systemu