Podczas webinaru pokażemy najważniejsze funkcjonalności dla Urzędów Gmin

Dowiesz się jak przy pomocy systemu ITManager możesz:

  • cyklicznie inwentaryzować sprzęt oraz oprogramowanie, za które odpowiadasz jako pracownik działu IT oraz jak nimi zarządzać w cyklu ich życia
  • efektywnie zarządzać incydentami oraz uprawnieniami (w tym również cyberincydentem) poprzez intuicyjny i funkcjonalny moduł ServiceDesk
  • zarządzać rejestrami (np. rejestrem umów – odpowiedź na ustawę antykorupcyjną)
  • centralnie zarządzać komputerami oraz urządzeniami mobilnymi (MDM)
  • skanować sieć LAN (wykrywanie zagrożeń, mapa sieci)

 

Dowiesz się także w jaki sposób:

  • monitorować komputery i użytkowników w swojej swojej organizacji
  • zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji operacji (m.in. zdalna instalacja oraz aktualizacja aplikacji)
  • zdalnie pomagać użytkownikom (przejmować pulpity, transferować pliki)