WebinarMakra czyli automatyzacja procesów instalacji i konfiguracji aplikacji
DemoMakra czyli automatyzacja procesów instalacji i konfiguracji aplikacji
AutomatyzacjaMakra czyli automatyzacja procesów instalacji i konfiguracji aplikacji

ITWebinary

ITManager to systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT.