WebinarZdalne zarządzanie i automatyzacja
DemoZdalne zarządzanie i automatyzacja
AutomatyzacjaZdalne zarządzanie i automatyzacja

Zdalne zarządzanie i automatyzacja

Zdalne zarządzanie – funkcjonalność modułu

 • przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
 • transfer plików oraz katalogów na prawach administratora
 • linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
 • wysyłanie wiadomości on-line
 • czat techniczny z użytkownikiem
 • zarządzanie procesami oraz usługami
 • modyfikacja rejestru systemowego
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • zapytania WMI

Zdalne zarządzanie – opis modułu

Każdy zarejestrowany Agent ITM pozwala na zdalne połączenie w celu zarządzania stanowiskiem on-line. Wśród najważniejszych funkcji wymienić można przejęcie pulpitu, operacje zdalne oraz transfer plików. Funkcje te są dostępne również dla stanowisk znajdujących się poza siecią LAN.
Przejęcie pulpitu może następować po autoryzacji użytkownika i pozwala określić parametry połączenia np. aktywny monitor. Administrator może wysyłać wiadomości do wybranych użytkowników oraz uruchomiać czat tekstowy.

System ITManager oferuje kreator zadań instalacji pakietów oprogramowania oraz skryptów dla wybranych stanowisk, jednostek organizacyjnych, lokalizacyjnych i grup wirtualnych. Dla każdego zadania istnieje możliwość określenia terminu uruchomienia. Dodatkowo, Agent ITM dostarcza zwrotnie informacje na temat statusu wykonania zadania (dostarczono, uruchomiono, wykonano).

System umożliwia również centralne zarządzania backupem danych użytkowników w zakresie i harmonogramie określonym przez administratora. Wbudowany w Agenta ITM mechanizm utworzy kopię danych według określonej polityki oraz prześle dane do wskazanej lokalizacji.

Korzyści:

 • możliwość zdalnej pracy bez fizycznej obecności przy stanowisku PC
 • planowanie oraz uruchamianie w tle zadań instalacji aplikacji
 • unifikacja funkcji zdalnego zarządzania w jednej instancji Agenta ITM
 • dostęp do narzędzi systemowych na prawach administratora
 • automatyzacja cyklicznych zadań administracyjnych​

Automatyzacja – opis modułu

Moduł automatyzacji w systemie ITManager to odpowiedź na aktualne wymagania zespołów IT.

Bazując na doświadczeniach naszych inżynierów zebranych podczas działań wdrożeniowych oraz odpowiadając na potrzeby klientów, stworzyliśmy narzędzie wspierające pracę administratorów w codziennych zadaniach.

Efektem jest wprowadzenie funkcjonalności dostępnych do tej pory tylko w międzynarodowych systemach klasy Enterprise.

Wiele z tych funkcji dostępne jest w darmowej wersji modułu – w wersji LITE – pobierz wersję LITE

Automatyzacja – funkcjonalność modułu:

 • kreator zadań oraz polis instalacyjnych
 • wirtualne grupy stanowisk
 • uruchamianie plików wsadowych
 • uruchamianie skryptów PS
 • odczyt statusu wykonania skryptów
 • odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
 • dystrybucja plików oraz folderów​

Automatyzacja – Kreator zadań

Możliwość utworzenia, krok po kroku, zadania instalacji obejmującego swoim działaniem określoną listę stanowisk komputerowych.
Użytkownik na podstawie zapisanego szablonu określa listę odbiorców zadania oraz termin uruchomienia. Wskazane stanowiska automatycznie pobierają informację o zapisanych zadaniach i uruchamiają określone akcje.

 

Automatyzacja – Kreator polis

Możliwość utworzenia polisy obejmującej  dynamiczną listę stanowisk komputerowych.
Głównym zadaniem polisy jest „pilnowanie”, aby aktywna polisa była zawsze obecna na wskazanych stanowiskach. Jednym z przykładów jest instalacja aplikacji zgodnych ze standardem, które muszą być zawsze zainstalowane na komputerach użytkowników. Jeżeli użytkownik usunie aplikację objętą polisą, zostanie ona automatycznie ponownie zainstalowana.
Kreator zadań oraz polis pozwala określić listę odbiorców na podstawie manualnego wyboru stanowisk, wyboru ze struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej lub wybranej grupy wirtualnej.

 

 

Automatyzacja – Grupy wirtualne

Kreator własnych grup wirtualnych, zawierających stanowiska komputerowe o określonych  kryteriach.
System zawiera zbiór predefiniowanych atrybutów, z których użytkownik buduje warunki logiczne „AND”, „OR” dla uzyskania wymaganej listy stanowisk. Wbudowane atrybuty dotyczą m.in. parametrów sprzętowych komputera (np. RAM, CPU, HDD) i systemu operacyjnego (np. Windows 10). Zapisane grupy mogą zostać wybrane jako lista odbiorców dla zadań oraz polis. W pierwszym przypadku (zadanie) ze wskazanej listy zostanie utworzona zamknięta lista stanowisk komputerowych

 

Automatyzacja – Szablony operacji

Lista własnych szablonów użytkownika zawierająca powtarzalne operacje (np. instalacja aplikacji X, uruchomienie skryptu PowerShell Y, dystrybucja plików Z na pulpit użytkownika).
Każdy szablon zawiera listę akcji, które mogą być uruchamiane kolejno po sobie (np. zamknij proces, prześlij pliki, uruchom instalację, uruchom ponownie komputer). Wybrane szablony mogą zostać uruchomione w sesji użytkownika, pozwala to np. na zainstalowanie aplikacji w trybie interakcji z użytkownikiem.

 

Automatyzacja – Instalacja aplikacji oraz skryptów

Mechanizm pozwalający na zdalną dystrybucję plików instalacyjnych.
Wybrane pliki są szyfrowane i dystrybuowane w formie pakietowej do wskazanych odbiorców. Moduł automatyzacji zawiera optymalizację przesyłania danych pomiędzy agentami, co pozwala na znaczą redukcję obciążania sieci w przypadku dużej ilości odbiorców oraz wielkości pakietu instalacyjnego. System zawiera również dziennik instalacji aplikacji, prezentujący szczegółowy status instalacji.

 

Automatyzacja – Dystrybucja plików oraz folderów

Określone pliki oraz foldery mogą zostać wskazane jako wymagane dla wybranego szablonu użytkownika. System, analogicznie do instalacji aplikacji, poprzez wbudowane mechanizmy kompresji oraz szyfrowania, dostarczy do wskazanych odbiorców określone dane.

 

 

Predefiniowane akcje dla szablonów to m.in.:

 • dystrybucja i instalacja:
  – pakietu MSI
  – poprawki MSP
 • dystrybucja i uruchomienie:
  – pliku wsadowego BAT
  – skryptu PowerShell
  – aplikacji EXE
 • wywołanie polecenia CMD
 • dystrybucja i import pliku rejestru REG
 • dystrybucja plików oraz folderów
 • zakończenie procesu
 • uruchomienie, wyłączenie, zrestartowanie usługi systemowej

 

To może Cię zainteresować:

Zdalna instalacja oprogramowania – szybka i skuteczna >>
Wake On Lan – jak włączyć komputer przez sieć lokalną z konsoli ITManager? >>

Zainteresowała Cię ta funkcja?

Zobacz najczęściej wybierane pakiety​

Pakiety

lub pobierz  DARMOWĄ  wersję  LITE

Pobierz wersję LITE
Subtraction 15
download-icon

Pobierz demo systemu

30 dni okresu testowego, pełna funkcjonalność, instalacja przez naszych specjalistów, własne środowisko testowe, wsparcie techniczne, dedykowane szkolenie

Pobierz demo