Zarządzanie zasobami oraz użytkownikami - funkcjonalność modułu

 • ewidencja dowolnych typów zasobów - monitory, telefony, drukarki itp.
 • tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer
 • przegląd historii powiązań
 • kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
 • wydruk kodów kreskowych
 • możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
 • kreator własnych szablonów zestawień
 • repozytorium dokumentów - skany faktur zakupu, gwarancje
 • dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów

Zarządzanie zasobami - opis modułu

Moduł Zarządzanie zasobami umożliwia zarządzanie zasobami oraz inwentaryzację sprzętowo-systemową zarejestrowanych stanowisk. W ramach tej funkcjonalności system pozwala na centralną ewidencję całego majątku informatycznego będącego w zarządzaniu zespołu IT. W elastyczny sposób można tworzyć dowolne typy zasobów, co w praktyce daje nieograniczone możliwości w personalizacji konfiguracji. Dodatkowo, poprzez zastosowane mechanizmy pozyskiwania wiedzy o zasobach i infrastrukturze (Asset Discovery) system automatyzuje prace w zakresie wiedzy o posiadanych zasobach oraz ich konfiguracjach. Ponadto, istnieje możliwość odczytu danych inwentaryzacyjnych ze stanowisk znajdujących się poza siecią LAN organizacji. Każdy z obiektów zarządzanych w systemie ma możliwość opisania swoich unikalnych cech dowolnych zestawem atrybutów, jak również dołączenia dokumentów w postaci elektronicznej, takich jak skany faktur zakupu, karty gwarancyjne czy protokoły przekazania. Dodatkowym elementem procesu zarządzania zasobami jest Pracownik. Ten zbiór danych jest pozyskiwany automatycznie z usługi Active Directory, co daje możliwość budowania relacji między obiektami (również w sposób zautomatyzowany) oraz przekazywania do użytku majątku IT pracownikom organizacji.

Korzyści

 • aktualna wiedza na temat posiadanego majątku IT
 • analiza zasobów IT w fizycznej lokalizacji
 • monitoring aktywnych urządzeń
 • przegląd konfiguracji sprzętu, który jest w eksploatacji
 • optymalizacja posiadanych zasobów
 • planowanie modernizacji sprzętu według historii zakupów

Zainteresowała Cię ta funkcja?

Zobacz najczęściej wybierane pakiety

Pakiety

Pobierz demo Zapisz się na webinar Zamów prezentację