Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

 

Z każdym rokiem rośnie stopień wykorzystywania systemów informatycznych w administracji publicznej. Przed działami IT pojawiają się nowe wyzwania, których realizację wspierają zaawansowane rozwiązania technologiczne. Poprzez centralizację procesów czy automatyzację zadań można generować oszczędności czasu i kosztów. Na modernizację posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT, zdecydował się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Aby usprawnić proces wymiany informacji i zunifikować systemy Departament Cyfryzacji i Informatyki wdrożył system ITManager.


Siedziba Urzędu znajduje się w Katowicach, które stanowią jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto policentrycznej aglomeracji górnośląskiej. Realizację wybranych zadań, poza siedzibą urzędu, zapewniają zespoły zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku-Białej.

Wybór systemu klasy IT Service Management w UMWŚ


Do zasadniczych zadań Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W ich realizacji bierze udział 1441 pracowników. Nowoczesny system klasy IT Service Management (ITSM) technologicznie wspiera jednostkę w bieżącym funkcjonowaniu przez - zgodne z najlepszymi praktykami - centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT.


Jednym z wymogów, które miał spełnić nowy system ITSM, było zapewnienie automatycznego odczytu informacji na temat posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji. Istotne było również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej zdalnej pomocy pracownikom Urzędu. Kluczowym elementem procesu wdrożenia była stabilność działającego środowiska IT. Ingerencja nowych narzędzi w działające aplikacje, systemy czy urządzenia zawsze budzi największe obawy. Nie bez znaczenia jest także dostęp do tego samego zakresu informacji, których dostarczał poprzedni system. W przypadku instalacji oraz konfiguracji systemu ITManager wszystkie prace zostały szczegółowo zaplanowane i wykonane bez wpływu na newralgiczne elementy infrastruktury - mówi Leszek Wawszczyk, Kierownik Referatu Zarządzania Aplikacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Zdalny dostęp i wsparcie użytkowników


Zintegrowany system ITSM to również proces zdalnego wsparcia użytkowników oraz elastycznego narzędzia zapewniającego komunikację z działem IT Urzędu. W tym zakresie został uruchomiony moduł ServiceDesk wraz z modułem Automatyzacji. Informacje zawarte w systemie ticketowym pozwalają automatycznie zaplanować i uruchomić wybrane zadania oraz akcje. W znaczącym stopniu zostaje uproszczony proces pomocy zdalnej użytkownikom co istotnie przekłada się na skrócenie czasu obsługi. Funkcje wspomnianych modułów w żaden sposób nie odbiegają od rozwiązań klasy Enterprise. Co więcej, pozwalają na dostęp do zaawansowanych mechanizmów (zadania, polisy, grupy wirtualne) w polskim systemie klasy ITSM.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby działów IT tego sektora nakierowane na technologiczne wsparcie w realizacji zadań statutowych. Rozumiemy proces ciągłej ewolucji tych potrzeb, dlatego oprogramowanie rozwija się wraz z nimi – mówi Tomasz Fiałkowski, Product Manager w firmie Infonet Projekt. Wiele z naszych wdrożeń wymagało indywidualnego podejścia i na kanwie tych doświadczeń cały czas udoskonalamy nasz produkt – podsumowuje.

Przyjazny interfejs


Obawa przed zamianą dotychczas używanego systemu na nowocześniejszy często wynika z trudności w przekonaniu użytkowników do nowego wyglądu panelu, funkcji czy logiki pracy. Dlatego tak bardzo ważny jest prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs. W systemie ITManager istnieje możliwość konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.


Z perspektywy czasu możemy potwierdzić, że jesteśmy zadowoleni z użytkowania ITManagera. System sprawdza się również jako narzędzie wspierające organizację pracy zdalnej, gwarantując ciągłość pracy urzędu i zwiększając komfort pracy pracowników – wskazuje Krzysztof Breguła, administrator Referatu Zarządzania Aplikacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Umożliwia administratorom rozwiązywanie problemów codziennych i „niecodziennych”,  m.in. zdalną instalację czy naprawy bez konieczności rozszerzania uprawnień użytkownikom – dodaje.

Wyzwania przed wdrożeniem

 • wybór i wdrożenie systemu, który będzie optymalnie wspierał zarządzanie zasobami i procesami ITSM
 • zmiana dotychczasowego systemu na rozwiązanie, które dla pracowników Urzędu będzie intuicyjne i przyjazne w obsłudze
 • wdrożenie modułu ServiceDesk
 • optymalizacja i automatyzacja powtarzalnych zadań
 • zapewnienie procesów zdalnego wsparcia użytkownikom

 

Korzyści z wdrożenia systemu ITManager

 • integracja wielu funkcjonalności w jednym narzędziu
 • automatyczna inwentaryzacja zasobów IT – oszczędność czasu
 • automatyczna, zdalna instalacja oraz aktualizacja oprogramowania
 • zdalne zarządzanie - wsparcie użytkowników w pracy zdalnej
 • scentralizowany system obsługi zgłoszeń - sprawność ich realizacji
 • narzędzie do komunikacji między działami - możliwość zarządzania incydentem

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz przekonać się jak system sprawdzi się
w Twojej firmie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Bezpłatna konsultacja

 

 

Pozostałe

Wdrożenie systemu ITManager w AMIC Energy

Wdrożenie systemu ITManager w AMIC Energy

Zarządzanie rozproszoną infrastrukturą IT to zagadnienie występujące wśród klientów posiadających rozległą sieć informatyczną zarówno pod kątem technicznym jak i handlowym. Podczas wdrożenia i użytkowania systemu ITSM największym wyzwaniem dla środowisk rozproszonych jest zapewnienie niezawodności działania i dostępności..
Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Wdrożenie systemu ITManager w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Infrastruktura informatyczna sektora publicznego należy do największej i najszybciej rozwijającej się gałęzi inwestycji państwowych w ostatnich latach. Aby usprawnić wymianę informacji i ujednolicić używane systemy, zespół IT Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej podjął decyzję o modernizacji
Urząd miasta gotowy na RODO

Urząd miasta gotowy na RODO

Zrealizowaliśmy projekt w kolejnej jednostce samorządowej. Główne wymagania Klienta obejmowały inwentaryzację sprzętu, legalność oprogramowania oraz wdrożenie systemu HelpDesk. Dodatkowo, zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO, został uruchomiomiony ITM Access Management...
Profesjonalne narzędzie dla działu IT w FMCG

Profesjonalne narzędzie dla działu IT

W lutym 2018 roku stanęliśmy przed zadaniem wymiany systemu centralnego zarządzania zasobami IT u jednego z czołowych producentów oraz dystrybutorów żywności w Polsce. Dział IT zarządza środowiskiem liczącym ponad 1500 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w centrali spółki i oddziałach w Polsce